Mrežni rad

Pojam mreža u infomacionojoj tehnologiji označava skup računara ili drugih uređaja (npr. printera, skenera itd.) spojenih nekim od komunikacioniih veza koje omogućuju da uređaji komuniciraju jedni s drugima. Mreža može biti velika ili mala, sa trajnim vezama preko žica ili kablova, ili privremena preko telefonskih kablova ili bežično. Najveća mreža je Internet, koji je ustvari skup povezanih mreža iz ćitavog sveta.

Šta znači mrežni rad u Adacco cloud programima?

Mrežni rad Adacco programa jednostavno znači da su Adacco programi instalirani na više računara. U mrežnom radu se dva ili više računara s Adacco programima priključuju na iste podatke, odnosno istu bazu podataka koja je smeštena na cloudu na internetu.

Glavna karakteristika mrežnog rada je mogućnost ISTOVREMENOG rada dva ili više korisnika programa koji su priključeni na mrežu na istim podacima.

Sistemom za upravljanje bazama upravlja program koji se zove server. Server, kao i baze podataka i upravljački sistem mogu biti na vašem lokalnom hard disku, mrežnom hard disku ili na internetu, odnosno cloudu.

Projektovati softver za mrežni rad znači ugraditi mu programske mogućnosti istovremenog rada ne samo na istoj bazi podataka, nego i istovremeni rad na istim tablicama u bazi. Dakle, radi se o istovremenom radu na istoj firmu i istoj listi dokumenata ili podataka. Tako na primer, dva ili više korisnika mogu istovremeno dodavati nove račune. Čim je jedan od korisnika npr. dodao novi račun u listu računa, drugom korisniku se pre nego učini bilo kakvu operaciju, lista računa "osvežava". Postaju mu vidljive i dostupne izmene koje je obavio prvi korisnik. Iato se događa i kad netko od drugih korisnika uradi bilo kakvu izmenu na zajedničkim podacima, listi artikala, listi kupaca i dobavljača, ili dodaje, briše ili menja bilo koji od dokumenata. Sve izmene su nakon automatskog osvežavanja vidljive svim korisnicima na mreži.

Šta znači "mreža" u Adacco programima?

Adacco programi rade s bazama podataka koji su smešteni na cloudu na internetu. Po izvornoj definiciji "mrežnog rada" to bi značilo da i korisnici koji rade samo s jednim računarom zapravo već rade u mreži, upravo zato što se baza podataka ne nalazi unutar njegovog računara, nego na internetu.
O osnovi, to i jeste tačno. Čim se još netko s drugim računarom prikopča na vaš cloud i počne raditi s vašim podacima, vas dvojica već možete raditi u "mrežnom" načinu, odnosno, istovremeno dodavati, menjati ili brisati iste podatke.

Dakle, mrežni ili višekorisnički rad u Adacco programima, bilo s udaljenih lokacija ili u lokalnoj mreži znači: prikopčavanje s više računara na isti cloud istim pristupnim parametrima na istu bazu. Ako istovremeno upisuju ili menjaju podatke, tada oni koriste ugrađene mogućnosti mrežnog rada, tj. automatskih osvežavanje podataka.

Ono što može biti smetnja u mrežnom radu jeste brzina, odnosno sporost u komunikaciji prilikom učitavanja, odnosno, snimanja podataka. Ta smetnja se ne oseća kad je obim baza podataka mali, ali može otežavati tj. usporiti rad kad se radi o većim bazama, na primer, više hiljada knjiženja u jednoj godini ili lista artikala sa nekoliko hiljada redaka. Vreme potrebno da se tako velika lista dopremi ili snimi preko interneta može iznositi i nekoliko sekundi. I ako se promet čitanja i snimanja odvija neprestano, rad s tako velikim bazama svodi na čekanje dok program obavlja te operacije.

Adacco je u najnovijoj verziji u potpunosti rešio problem sporosti komunikacije sa cloudom, odnosto uklonio programske zastoje dok se obavljaju operacije čitanja i snimanja baza sa clouda.

Kako se mrežni rad odvija u praksi?

Nova vezija Adacco programa ima glavni program koji sada igra ulogu Servera, odnosno centralnog programa na mreži. Taj program "server" nije ništa drugo nego "Glavni program knjigovodstvo" koji je i u starim geracijama Adacco programa oduvek služio kao centralni program. Iz tog programa se pokreću pojedini moduli: financijsko, obračun plata, maloprodaja itd. Taj program koji je instaliran na centralni računar igra ulogu servera ako radite u lokalnoj mreži.

Za one korisnike koji rade samo na jednom računaru, nema nikakvih podešavanja i sve ostaje isto. U tom slučaju lokalni Adacco server zapravo taj jedan računar na kojem radite i njegov Glavni program knjigovodstvo. Dovoljno je da skinete i instalirate najnovije upgradeove potrebnih Adacco programa s Adacco sajta na taj računar. Programi će sami uspostaviti i kontrolirati rad na lokalnom Serveru. Za korisnika nema razlike ni u postupku samog rada. Jedino što će korisnik sigurno primetiti, jest povećana brzina u toku rada.
Korisnik se na cloud prijavljuje samo jednom prilikom startovanja glavnog programa knjigovodstvo.
Pojedini moduli koje ćete uključivati nakon toga, pokretaće se brže jer nije svaki put potrebna prijava i provera ulaznih parametara: šifre i lozinke.

Postupak prijave i rada u lokalnoj mreži

1. Instalirajte sve potrebne upgradeove na svaki računar u mreži

2. Pokrenite Glavni program knjigovodstvo na centralnom računaru za koje ste odredili da će biti server.
    Nazvat ćemo ga Računar 13. Prijavite se s vašim pristupnim parametrima (korisničko ime i lozinka)
    Nakon povezivanja s Adacco serverom u gornjem desnom uglu pod oznakom Server: biti ispisano ime vašeg računara.
    U našem slučaju to ime je CENTRALNO, zato jer ime računara za koje smo odredili da će nam biti server tako glasi: CENTRALNO.

    Ime računara možete pročitati i iz Control Panela:
    Kliknite Start / Ukucajte Control Panel / System and Security / System / Computer Name.
    Ispod opisa Full Computer Name je upisan naziv računara

4. Uključite računar2 koji je spojen lokalnom mrežom sa računarom CENTRALNO. Računar2 ćemo definirati kao radnu stanicu

5. Pokrenite na Računaru2 Glavni program knjigovodstvo. On će kao podatak 'server' imati ispisano ime tog računara tj. računara2

6. Prijavite se s istim vašim pristupnim parametrima (korisničko ime i lozinka)

7. Na Računaru2 startajte npr. modul Finansijsko knjigovodstvo

8. U iniciijalnom prozoru "Lokalni Server Init" početno će pisati ime računara Računar2.

    Ovde ukucajte ime centralnog računara, tj. računara 1. U našem slučaju CENTRALNO.

9. Kliknite Prijava na lokalni server

    Pojaviće se vaši podaci

10. Otvara se prozor "Početak"

    Ako radite u mreži, obavezno uključite 'Višekorisnički (mrežni) rad'

    Inicijalna ulazna šifra je: 121212
    U opciji 'Zaposleni', tu šifru možete naknadno i promeniti.